Robuś mistrzem ortografii

Kurs Robusiowej Ortografii to najskuteczniejszy w Polsce program nauki ortografii dla dzieci.

Jego wyjątkowość i nowatorstwo opiera się o zastosowanie technik pamięciowych w procesie uczenia się. Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, którzy opanowali już umiejętność pisania i czytania. Jest również bardzo przydatny wszystkim tym, którym ortografia sprawia kłopoty nawet w późniejszym okresie nauki. Doskonale sprawdza się wśród osób dyslektycznych i dysortograficznych dając w krótkim czasie wymierne efekty.

Wyższy stopień trudności drugiej części kursu predestynuje ją dla uczniów od IV klasy szkoły podstawowej. Wiedza zostaje ugruntowana i zachowana w pamięci długoterminowej.

Oprócz skutecznego opanowania poprawnej pisowni około 1500 wyrazów, uczniowie nabywają umiejętności schematycznego i szybkiego rysowania, koncentracji, wymiany wyrazów, poszerzają swój zasób słownictwa, rozwijają kreatywność, wzmacniają pewność siebie i zdobywają umiejętność opanowania stresu na dyktandach.

Portal Robusiowa Ortografia, którego stronę internetową właśnie czytasz, to aplikacja umożliwiająca odbycie powyższego kurs w sposób w pełni interaktywny. Mnóstwo obrazków, które pomagają zapamiętać trudne słowa, i reguły języka polskiego. Dedykowany jest dzieciom i dorosłym, od wieku przedszkolnego aż po późną starość.

Nigdy nie jest za późno na naukę ortografii!

Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności | Unia Europejska | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego