Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 2014-12-31

 

Właściciel serwisu robusiowaortografia.edu.pl firma ZIELONY NIEDŹWIEDŹ Justyna Cytawa, zwana dalej Właścicielem, szanuje dane osobowe swoich użytkowników, którzy korzystają ze strony internetowej pod adresem robusiowaortografia.edu.pl, zwanej dalej Serwisem. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich, zasady korzystania z Serwisu, oraz zastrzeżenia prawne, a także wyjaśnienie problemu danych osobowych.

Prawa autorskie

Zawarte w całym Serwisie materiały nie mogą być wykorzystywane na innych stronach internetowych. Są to publikacje stworzone przez redakcję Serwisu, lub inne osoby związane z Właścicielem, a więc chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Dostęp do wiedzy, czyli materiały, publikacje oraz wszelkie treści są płatne a cennik określony jest każdorazowo przy danej usłudze. Autorzy i Właściciel nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania.

Gromadzenie danych osobowych

Serwis posiada bazę informacji o odwiedzinach na stronach Serwisu zwaną dalej Bazą danych odwiedzin stron Serwisu. Baza danych odwiedzin stron Serwisu jest jego integralną częścią, stworzna została tylko i wyłącznie na jego potrzeby, nie jest w żaden sposób związana z żadną inną bazą danych. Baza danych odwiedzin stron Serwisu zawiera informacje o żądaniu pokazania strony Serwisu i adresie IP komputera z którego pochodziło żądanie. Informacja ta nie zawiera żadnych danych osobowych odwiedzającego, ani też nie pozwala w żaden sposób na jego jednoznaczne zidentyfikowanie, służy jedynie celom wykrycia ew. błędów w funkcjonowaniu witryny, a także w celach statycznych, aby Właściciel miał wiedzę jakie linki w Serwisie są najczęściej odwiedzane.

Serwis zawiera również część zamkniętą wymagającą rejestracji, logowania i autoryzacji do zasobów. Użytkownik zakładający konto w Serwisie akceptuje odpowiedni regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasada w nim określonych. Ponadto w celu realizacji zapytań składanych przez formularz kontaktowy Serwisu użytkownicy dobrowolnie mogą podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, i w szczególności treść zapytania. Wprowadzone w ten sposób dane są przechowywane jedynie w celu realizacji zapytania. Nie są wykorzystywane ani udostępniane podmiotom trzecim.

W ramach analizy ruchu przychodzącego do serwisu wykorzystywane są skrypty podmiotów zewnętrznych takich jak Google Inc., zasady gromadzenia tych danych podlegają odrębnym restrykcją, które szerzej opisane są w stosownym punkcie regulaminu.
Poza ww. informacjami na temat żądań odwiedzenia stron Serwisu, danych gromadzonych podczas procesu rejestracji logowania i autoryzacji, i składanych przez formularz kontaktowy zapytań Właściciel nie gromadzi i nie przechowuje żadnych danych związanych z użytkownikami Serwisu.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Właściciel nie udostępnia danych na temat odwiedzin serwisu, danych osobowych a wszczególności adresów e-mail wprowadzonych podczas rejestracji lub przez formularz kontaktowy Serwisu żadnym podmiotom gospodarczym, czy firmom, za darmo lub w celu osiągania korzyści materialnych, czy też dalszego przetwarzania. Zebrane w Bazie danych podczas odwiedzin stron Serwisu, wypełnienia formularza rejestracyjnego lub wprowadzane do formularza kontaktowego przez użytkowników Serwisu dane, mogą być jednak wykorzystywane, anonimowo, w celach statystycznych zgodnie z literą obowiązującego prawa. Dane są odpowiednio zabezpieczone, zaszyfrowane, i dostępne tylko Właścicielowi. Mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Właściciela, próby włamania lub innego działania na jego lub Serwisu szkodę.

Kwestie techniczne

Serwis wykorzystuje pliki Cookies i mechanizmy LocalStorage przeglądarki. Pliki Cookies i mechanizm LocalStorage są wykorzystywane, aby poprawić jakość korzystania z Serwisu przez użytkowników, umożliwić im proces logowania i autoryzacji, a także usprawnić korzystanie z materiałów w Serwisie zawartych. Właściciel dołożył wszelkich starań, aby wykorzystywanie plików Cookies i mechanizmu LocalStorage było w najwyższym stopniu zoptymalizowane i bezpieczne.

Linki do innych stron internetowych

Realizując podstawową ideę Internetu na stronach Serwisu umieszczone są linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Właściciel nie odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęca użytkowników Serwisu do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez Właściciela w ramach Serwisu.

Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności | Unia Europejska | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego