Rejestracja / Szkoła

Wypełnij pola formularza i kliknij przycisk "Zarejestruj się".

Po poprawnym wypełnieniu formularza nastąpi proces zalogowania w trybie DEMO. Będzie można opłacić aktywację rozszerzonego abonamentu.

Ten specyficzny rodzaj konta wymaga dodatkowej aktywacji ze strony administratora serwisu "Robusiowa Ortografia".

Dane logowania

Dane osobowe opiekuna szkolnego

Dane szkoły

Dane do e-faktury

Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności | Unia Europejska | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego