Nauka przez zabawę

Nabycie umiejętności poprawnego pisania jest koniecznością komunikacyjną i społeczną. Ignorant w zakresie reguł ortografii miewa często kłopoty z porozumiewaniem się z innymi, czyli po prostu jego teksty bywają źle odczytywane.

Aplikacja "Robusiowa Ortografia" pomoże Twojemu dziecku uzyskać sprawność w posługiwaniu się poprawną pisownią języka polskiego. To nalepsza inwestycja w jego przyszłość!

Mistrzowie ortografii mają łatwiej

Redagowanie jakichkolwiek pism z błędami ortograficznymi jest zazwyczaj dyskwalifikujące kulturowo i ośmieszające. Tak już bowiem utrwaliło się w polskim kręgu cywilizacyjnym, że ktoś mający kłopoty z „rz” i „ż" czy „ch" i „h" traktowany jest nieraz jako ktoś gorszy. Poczucie gorszości może też być niestety udziałem naszych dzieci. Należy o tym pamiętać. Każdego ucznia mogą dotknąć kłopoty wynikające z nieznajomości ortografii. Każdy uczeń wchodząc w dorosłe, zawodowe życie, będzie zmuszony napisać swoje CV, list motywacyjny i prowadzić korespondencje na papierze bądź za pośrednictwem komputera.

Uchroń dziecko przed analfabetyzmem

Pisząc z błędami ortograficznymi, wydatnie zmniejsza swoje szanse. Warto sobie jeszcze uświadomić, że rezygnacja z ćwiczeń ortograficznych może się przyczynić do wystąpienia zjawiska analfabetyzmu funkcjonalnego lub wtórnego, czyli spowodować, że dana osoba utraci całkowicie zdolność czytania ze zrozumieniem. Obecnie analfabetyzm nasila się w tempie budzącym zaniepokojenie.
Jeśli nie zatrzymamy tego zjawiska, kryzys komunikacyjny stanie się zapewne smutnym objawem współczesności.

Ćwiczenie czyni mistrza

Najlepszym sposobem uczenia się ortografii jest oczywiście jej metodyczne ćwiczenie. Wbrew temu, co zwykło się często sądzić, w trudnej sztuce poprawnego pisania nie
zastąpią nas komputery, bo to tylko zimne maszyny i nie są w stanie myśleć ortograficznie. Przekonanie o doskonałości montowanych współcześnie programów do automatycznej korekty jest swoistym mitem, skrzętnie podtrzymywanym przez wielu informatyków (szczególnie tych sprzedających sprzęt i programy do niego). Typowy edytor tekstu może pomóc głównie w poprawieniu mechanicznych błędów, nie potrafi zaś stosować kryterium semantycznego czy historycznego i dlatego jest często bezradny wobec takich problemów, jak np. używanie dużych i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, archaizmy ortograficzne. Podkreślamy zatem mocno, że to człowiek i tylko człowiek, szczególnie mały człowiek, może nauczyć się pisowni zgodnej z obowiązującą w Polsce konwencja.

 

Z Robusiową Ortografia nauka ortografii pójdzie Twojemu dziecku nad wyraz łatwo.

Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności | Unia Europejska | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego