Realizacja w ramach Projektu Unijnego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WND-POIG.08.01.00-10-206/12


 

8. Oś Priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej


 

ROBUSIOWA ORTOGRAFIA - zastosowanie asocjacyjno -wizualnych technik pamięciowych on-line

 

Celem projektu jest stworzenie e-usługi w postaci serwisu, w którym w postaci cyfrowej zapisana zostanie obszerna wiedza z zakresu ortografii dla uczniów szkół podstawowych. Usługa świadczona będzie jako portal internetowy, do którego dostęp będzie można uzyskać poprzez wykupienie abonamentu. Korzystać ze słownika będzie można w komputerach osobistych, tablicach multimedialnych w systemie on-line.

Dzięki programowi Robusiowej Ortografii opartemu na nowatorskim wykorzystaniu mnemotechnik

nauka odbierana jest przez uczniów jako wspaniała zabawa, a dodatkowo jest niezwykle skuteczna.

Założeniem projektu jest stworzenie unikatowego sposobu nauki w oparciu o symbole przedstawiające poszczególne litery bądź dwuznaki stanowiące problemy ortograficzne.

Projekt zakłada udostępnienie bazy do co najmniej 1 000 kolorowych obrazków i graficznego przedstawienia reguł ortograficznych, oraz stworzenia zestawu ćwiczeń, które w zabawnej formie ugruntowałyby zdobytą przez dzieci wiedzę.

 

Elementy portalu:

  • MODUŁ WYJAŚNIAJĄCY - stanowić będzie element zawierający wszystkie bazowe symbole
    i przyporządkowane im znaki sprawiające problemy ortograficzne wraz z przykładowym rysunkiem.

  • MODUŁ SŁOWNIKOWY - skojarzeniowo-obrazkowy słownik ortograficzny zawierający co najmniej 1000 gotowych obrazków wykorzystujących bazowe symbole robusiowe, oraz zbiór reguł poprawnej pisowni zaprezentowanych w postaci rymowanych wierszy bądź piosenek.

  • MODUŁ ĆWICZENIOWY - system sprawdzianów, które byłyby realizowane w formie zabaw, prostych gier i konkursów celem powtarzania zdobytych informacji i ich weryfikacji.

  • RODZINY WYRAZÓW - gry mające na celu wyrobienie u uczniów umiejętności kojarzenia słów z tej samej rodziny

  • WYMIANY - gra mająca na celu nauczenie korzystających z serwisu wymiany słów zgodnie
    z obowiązującymi regułami ortograficznymi.

  • ZASTOSOWANIE REGUŁ – stworzona zostanie baza reguł ortograficznych wyjaśnionych za pomocą wierszyków i piosenek opisujących daną regułę, z których każda przedstawiona będzie w formie graficznej.

 

Projekt skierowany jest do instytucji oświaty (szkół publicznych i niepublicznych w Polsce oraz
w Wielkiej Brytanii, ale także do klientów indywidualnych.


 

Osoba do kontaktu ws. projektu: Leszek Cytawa

parkwiedzy@gmail.com

tel.: 883 383 983


 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu:

 

www.poig.gov.pl            www.mir.gov.pl

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z videocastami przedstawiającymi najważniejsze moduły aplikacji

 

 

 

Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności | Unia Europejska | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego