Promocja na start!

Zapraszamy do zakupu pełnego abonamentu Robusiowej Ortografii na 1 miesiąc w kwocie 2.46 zł (z VAT).

To tylko jeden SMS. Promocyjnym abonamentem jest objęty każdy rodzaj konta.

Promocja ma na celu zapoznanie użytkowników z aplikacją i przedstawienie jej funkcjonalności. Po okresie jednego miesiąca od aktywacji pełny dostęp do konta będzie podlegał opłacie standardowej.

Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności | Unia Europejska | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego